nama Reference / Galerija Licence Kontakt

doo Bor

IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

- Projekti eksploatacije mineralnih resursa, izrada rudarsko investiciono-tehničke dokumentacije

“IDEA ingineering” doo je kompanija sa saradnicima sa dugogodišnjim iskustvom u izradi i rudarsko investiciono-tehničke dokumentacije i realizaciji projeknih rešenja u rudnicima u "RTB" Bor . Veliki broj poslovnih saradnika – institucija i samostalnih stručnjaka – čine nerazdvojiv deo organizacije i poslovanja kompanije. Do sada je uglavnom bila izrada rudarskih projekata za eksploataciju ležišta mineralnih resursa kao arhitektonsko građevinskog kamena ili kao građevinskog kamena.

Naš tim inžinjera sa dugogodišnjim iskustvom pruža slijedeće usluge iz izrade rudarsko investiciono-tehničke dokumentacije:

Naša ponuda uključuje:

Izrada tehničke (projektne) dokumentacije regulisana Zakonom o planiranju i izgradnji i odgovarajućim pravilnikom o tehničkoj dokumentaciji u vidu svezaka koje su podeljene po stručnim oblastima.

- Projekti mašinskih instalacija i uređaja

- Projekti mašinskih postrojenja

- Projekti mašinsko – tehnoloških pogona

- Mašinsko-montažni projekti